• Door toepassing van het Veilig Bluswatersysteem heeft met geen hinder van bv riet, waterkers, groene- of draadalg waardoor de zuigkorf verstopt raakt.
  • Hierdoor kan de aandacht optimaal op de te blussen brand worden vericht.
  • Bedrijfszekerheid en betrouwbaar.
  • Het systeem is multifunctioneel toepasbaar. Partijen die een goede waterkwaliteit nodighebben kunnen hier ook gebruik van maken (bijv. sportaccommodaties, land- en tuinbouw) en gemeenten hebben extra een extra mogelijkheid om bij hoosbuien meer regen water te bufferen. Zo kunnen de aanlegkosten door meer instanties gedragen worden.