• Door toepassen van ondergrondse opslagmethode van het veiligbluswatersysteem kan er structureel bezuinigd worden op het aantal hydranten.
  • Afhankelijk van het aantal te besparen hydranten en het beijbehorend tarief wordt de terugverdientijd bepaald.
  • Milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord.
  • door regenwater te behandelen tot veilig Bluswatersysteem kan het gebruik van het drinkwaternet worden geminimaliseerd en word vervuiling hiervan voorkomen.