• Doordat er voldoende schoon water beschikbaar is kunnen alle blustechnieken zoals hoge- en lage druk en druklucht schuimsystemen storingsvrij worden ingezet.
  • Grote vulcapaciteit voor waterwagens.
  • Door de wijze van zuivering en opslag van het regenwater word er veilig water verkregen, dus geen kans op besmettingen door blauwalg en of legionella. Dit risico is wel aanwezig bij toepassing van oppervlakt water.
  • Regen water word opgevangen en gezuiverd.
  • Dit systeem kan een bijdragen geven aan het reduceren van overlast tgv hevige regenval.